De BVm. Ruim kostuum, strak pakkie of de nieuwe kleren van de keizer?

Over nut en noodzaak van een aparte rechtsvorm voor sociale ondernemingen wordt al jarenlang gediscussieerd. Het is lovenswaardig dat nu, met de BVm, uiteindelijk de stap richting wetgeving wordt gezet. Met zoveel stemmen en zoveel meningen als zich in de afgelopen jaren in het debat hebben gemengd, zou op elk voorstel wel het nodige af te dingen zijn geweest. Dat geldt dus ook voor de contourschets voor de wet waarmee de BVm moet worden geregeld. Hoewel er ongetwijfeld heel wat uitgebreide en gedetailleerde reacties binnenkomen bij de internetconsultatie, wil ik me beperken tot een paar, wat algemenere opmerkingen bij de uiteindelijke bedoeling van de wettelijke regeling voor de BVm.

Brede ondersteuning voor breed ondernemerschap

Ondernemende studenten, en ook ondernemende medewerkers in het mbo en hoger onderwijs hebben toegang tot een unieke support-infrastructuur. Vrijwel elke onderwijsinstelling biedt onderwijsmodules, begeleidingsprogramma’s en faciliteiten om studenten te helpen ondernemerschapsvaardigheden te ontwikkelen. Bij tal van instellingen is die ondersteuning bovendien beschikbaar ‘onder één dak’ bij Centers of Entrepreneurship. Maar terwijl die praktische support meestal is gericht op het starten en laten groeien van een eigen onderneming, is in het onderwijs een beweging gaande richting een bredere invulling van ondernemerschap. Die leidt, voor zover dat niet al het geval is, vroeg of laat tot nieuwe, bredere ondersteuningsbehoeften en -kansen.

Financiering voor breed ondernemerschap – bijeenkomst 11/5

Ben je betrokken bij het stimuleren van ondernemerschap vanuit mbo of hoger onderwijs? Dan nodig ik je graag uit voor een digitale bijeenkomst op dinsdag 11 mei 2021, van 9:30 – 10:30 uur, rond kansen en uitdagingen om de financiering van ondernemerschap van studenten en mbo-/ho-personeel te versterken. De bijeenkomst is bedoeld voor professionals van mbo- en hoger onderwijsinstellingen die affiniteit hebben met ondernemerschapsonderwijs, zoals betrokkenen bij Centers of Entrepreneurship met interesse in de mogelijke toekomstpaden van CoE’s en ondersteuningsprogramma’s.

Mag het een ennetje meer zijn? Van waarde naar waarden in living labs

Living labs staan hoog in de hitlijsten van onderwijsinnovatie. Vrijwel elke hoger onderwijsinstelling heeft inmiddels er wel een of meer. Er wordt er veel gesproken over de waarde van labs voor onderwijs, voor onderzoek en bedrijfsleven. Maar, met een ennetje erbij, wijzen de labs ook de weg naar meer door waarden gedreven manieren van leren, onderzoeken en innoveren. Daar mag best wat meer aandacht voor zijn en zichtbaarheid aan worden gegeven.

Checklist participerende besluitvorming bij fondsen

Fondsen die hun doelgroep directer betrekken bij het toekennen van aanvragen. Wereldwijd zijn er steeds meer die het doen. In mijn masterclass over ‘participatory grantmaking’ gebruik ik een checklist voor fondsen die aan de slag willen gaan met deze nieuwe vormen van werken. Na de eerste ’testfase’ maak ik de checklist nu graag voor iedereen beschikbaar.