Leergang finance voor impactondernemers

Op 5 oktober gaat de derde editie van start van de leergang ‘finance voor impactondernemers’. Ik kijk ernaar uit om deze serie van bijeenkomsten opnieuw te mogen verzorgen voor de partners van ING Nederland Fonds.

Als sociale ondernemer of ondernemend maatschappelijk initiatief krijg je te maken met heel
diverse financiële vragen en uitdagingen. Hoe stel je een goede begroting op? Wat voor
soort begrotingen zijn relevant voor sociale ondernemingen? Waar moet de jaarrekening
aan voldoen (en van wie)? Welke rol heeft sociale impact in je financiële verslaglegging? Het
zijn zomaar een paar vragen uit een veel langere lijst van punten waar je tegenaan kunt
lopen.

In de leergang gaan de deelnemers in drie (of vier, voor wie aan de présessie meedoet) bijeenkomsten aan de slag met de financiële aspecten waar je als sociaal ondernemer of ondernemend maatschappelijk initiatief alert moet zijn, en staat de basis centraal van financieel management van sociale ondernemingen. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere:

 • Het opstellen van verschillende typen begrotingen, zoals project-, exploitatie-,
  investerings- en liquiditeitsbegrotingen
 • Balans, winst- en verliesrekening en kasstromen bij sociale ondernemingen en
  maatschappelijke initiatieven
 • Het interpreteren van jaarrekeningen van sociale ondernemingen
 • Financiële aspecten en consequenties van de ANBI-status en van keurmerken en
  labels zoals CBF (goede doelen), Code Sociaal Ondernemen en B Corp
 • Financiële aspecten van subsidie- en financieringsaanvragen
 • De (mogelijke) financiële aspecten van impactmeting
 • Ontwikkelingen in de (nabije) toekomst