Categorie: Sponsoring

Haal meer uit sponsoring in Amsterdam-Oost

Amsterdam-Oost is rijk aan projecten, sociaal ondernemers en maatschappelijke organisaties die allerlei maatschappelijke problemen te lijf gaan. Hoe krijg je potentiële sponsors zo goed mogelijk mee in het verhaal rond die sociale impact? Kortgeleden verzorgde ik een mini-masterclass rond dit onderwerp en in november/december gaan we één-op-één gedetailleerder aan de slag met strategieën voor sponsorwerving (en -behoud).

Wil je meer weten over de masterclass of dit, door Stadsdeel Oost mogelijk gemaakte traject? Mail me even!