In opdracht

Bekijk hier een aantal van mijn recente projecten in opdracht van overheden, fondsen, investeerders, onderwijs- en kennisinstellingen en andere organisaties. 

Meer weten? Ik kom graag in contact: martijn@socialfinancematters.nl of +3185 0185 071.

Advies | Analyse | Onderzoek | Aanjagen | Consortiumopbouw | Innovatietrajecten | Procesbegeleiding en coaching

pilot | aanjagen
Participatory Grantmaking - De DOEN variant
Uitwerken en uitvoeren van een aantal pilots met nieuwe manieren om fondsbijdragen toe te kennen, waarbij de doelgroep zelf beslissingen neemt.
advies
Samenwerkende Fondsen Cariben
Financiële analyses begrotingen en jaarstukken, advies en training rondom beoordeling van projectaanvragen.
Onderzoek
Beloningspositie creatieve makers
Uitwerken van diverse doorrekeningen en tools zoals tariefrichtlijnen, referentiekaders, voor versterking van de arbeidsmarktpositie en verdienmodellen van creatieve en culturele makers.
Kwartier maken
Breed gedragen programma
Namens CLICKNL, ontwikkeling van een landelijk, multidisciplinair samenwerkings- en investeringsprogramma ten behoeve van sterke experimenteeromgevingen binnen het Nederlandse, missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid.
Kwartier maken
Leernetwerk Labs
Opbouw intern leernetwerk living labs en roadmap voor randvoorwaarden en strategie bij Hogeschool Inholland. In het kader van onderwijsvernieuwing, ondernemende studenten en betere aansluiting beroepspraktijk.
coaching
Tourban
Individuele begeleiding bij uitwerken business- en financieringsstrategie voor deelnemers aan de accelerator van het Europese programma Tourban, voor innovatieve startups in duurzaam toerisme.
Kwartier maken | Onderzoek
Financieringspaden naar impact
Traject rond versterking en vereenvoudiging van toegang tot financiering voor impactondernemers in regio Kennemerland. In samenwerking met gemeente Haarlem en Stichting Stadsgarage.
Analyse | onderzoek
Financiële analyse fondsaanvragen
Ter ondersteuning bij beoordeling van subsidie-aanvragen. Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie.
coaching
European Social Innovation Competition
Individuele begeleiding bij uitwerken business- en financieringsstrategie voor de halve finalisten van de European Social Innovation Competition 2020.
consortiumbouw
Partnership Europees onderzoek
Voorbereiding onderzoeksvoorstel en opbouw internationaal consortium rond community businesses, Universiteit Utrecht.
Advies | Training | Coaching
Aanbod community finance
Training van het team, individuele begeleiding van sociaal ondernemers, en ideation voor het aanbod en de rol van Sterk.Brabant.
Coaching | Training
Individuele begeleiding
Individuele begeleiding deelnemers in het Europese EaSI-TI programma, voor sterkere infrastructuur voor een sociale economie.
Advies | Training
Next level sponsoring
Training en individueel advies voor sociale ondernemingen en maatschappelijke initiatieven in Stadsdeel Amsterdam Oost.

Andere diensten