Crash Course Financiering van Impact

Omschrijving

Je bent sociaal ondernemer of maatschappelijk initiatiefnemer. Waar haal je het geld vandaan om een goede start te maken én om daarna door te groeien en/of te blijven bestaan? Welke financiers lopen er warm voor de impact die jij wil maken? En hoe telt die impact mee in besluiten over toekenningen van financiële bijdragen en investeringen?

In de Crash Course Financiering van Impact leer je waar je op moet letten, hoe het snel uitdijende veld werkt van financiers en instrumenten die impact meewegen bij financiering, en hoe je een slimme financieringsstrategie opzet. 

Aan de orde komen onder andere: 

 • financieringsinstrumenten uit de volle breedte van het financieringsveld (filantropie, venture philanthropy, impactinvesteren, hybride constructies, crowdfunding, community-gedreven vormen),
 • de voor- en nadelen van verschillende rechtsvormen en organisatorische constructies voor het vinden en krijgen van financiering,
 • uiteenlopende manieren om je doelgroep(en) op een slimme manier te betrekken bij financiering,
 • de bouwstenen voor een kansrijke financieringsstrategie.

Wat levert het je op?

 • Je hebt overzicht van het brede veld van financiering voor maatschappelijke impact.
 • Je hebt zicht op de belangrijkste trends en ontwikkelingen, weet hoe het speelveld eruit ziet en vanuit welke belangen de verschillende spelers opereren.
 • Je weet hoe je een financieringsstrategie opzet voor je eigen onderneming of project, en je kent je interne actiepunten om die strategie te kunnen realiseren.
 • Je weet in de basis hoe de belangrijkste bestaande en experimentele financieringsinstrumenten werken. Jargon zoals venture philanthropy, impact investing heeft geen geheimen meer voor je.

Opbouw

De cursus is opgebouwd uit een mix van werkvormen. Naast inleidingen zitten er werkvormen in waarbij je als deelnemers met elkaar actief aan de slag gaat. Er is volop ruimte om eigen vragen en casusmateriaal in te brengen.

Voor welke doelgroep?

De cursus is bedoeld voor sociale ondernemers, maatschappelijke initiatieven en andere impactgedreven ondernemingen en organisaties.

(Ben je werkzaam bij een organisatie die sociale ondernemingen of maatschappelijke initiatieven ondersteunt? Kijk dan bij de cursus 'Adviseren over Financiering van Impact'.)

Het dagprogramma

Het programma is onder voorbehoud van lichte wijzigingen in tijden en inhoud, en deels afhankelijk van interessen, vragen en verwachtingen die deelnemers bij aanmelding hebben aangegeven. 

 • 13.00 – Welkom en introductie

Blok 1: Trends en ontwikkelingen

 • 13.10 – In het eerste deel van de crash course gaan we aan de slag met de belangrijkste trends en ontwikkelingen in financiering van impact. Je krijgt een totaaloverzicht van het financieringslandschap.

Blok 2: Je eigen financieringsstrategie

 • 13.50 – Aan de hand van zes bouwstenen gaan we aan de slag met de contouren van een kansrijke financieringsstrategie voor jouw onderneming, organisatie of project. Gaandeweg ontdek je welke financieringsmogelijkheden er wel en niet interessant voor je zijn. 
 • 14.30 – Pauze
 • 14.45 – Vervolg blok 2

Blok 3: Financieringsmogelijkheden

 • 15.15 – Op basis van het totaaloverzicht van het begin van de middag, en je eigen strategie, gaan we meer in detail in op de werking, inzetbaarheid, kansen en knelpunten van uiteenlopende manieren van financieren van impact. We kijken ook naar hoe verschillende manieren wel of juist niet slim samen kunnen gaan (stapelen), en hoe je je eigen achterban of doelgroep actief kunt betrekken bij financiering.
 • 16.00 – Pauze
 • 16.15 – Vervolg blok 3

Blok 4: De toekomst

 • 17.00 – In het laatste blok(je) blikken we terug op de cursusmiddag en kijken we vooruit naar de belangrijkste te verwachten ontwikkelingen rondom financiering van impact in de nabije toekomst.
 • 17.15 – Uitdagingen en wrap up. Wat neem je mee?
 • 17.30 – Afsluiting

Meer informatie

Voor meer informatie over de cursus kun je me bereiken op:

   +3185 0185 071

In-company variant

Deze cursus kan ook als in-company variant worden geboekt voor meer maatwerk.

23 sep 2022 Dordrecht, HBO Drechtsteden