Cursus beoordeling van sociale ondernemingen

Het duurt nog even, maar op 7 oktober 2021 verzorg ik, in samenwerking met adviesbureau Beter Geven, een eendaagse cursus over het beoordelen van sociale ondernemingen. De cursus is vooral bedoeld voor medewerkers van fondsen.

Fondsen krijgen tegenwoordig regelmatig aanvragen van sociale ondernemingen. Voor projectadviseurs is het soms lastig in te schatten hoe met dergelijke aanvragen om te gaan. Want wat is de verhouding tussen een stichting en een BV? Welke vragen moet je stellen rondom het ondernemen (risico’s, winst/verlies, fiscaliteiten, kwaliteit en ervaring van de ondernemer) in relatie tot het sociale doel van een aanvraag? En hoe weeg je de antwoorden?

In deze cursus staan deze en andere vragen centraal, en gaan we ook in op ontwikkelingen rond sociale ondernemingen, zoals de Code Sociale Ondernemingen en de stand van zaken rond de Maatschappelijke BV (BVm).

Meer informatie over de cursus en hoe je kunt aanmelden vind je op de website van Beter Geven.