Fondsengeld en fair pay in de cultuursector

Eerlijke beloning is een heikel thema bij sociale ondernemingen en in de cultuursector. Een deel van mijn activiteiten is daarom gericht op de vraag wat ‘fair pay’ is en hoe eerlijke beloning gestimuleerd kan worden.

De kosten van marketing en communicatie bij cultuurprojecten zorgen in fonds- en subsidieaanvragen nog wel eens voor hoofdbrekens. De geldgevers gaan niet altijd eenduidig om met deze begrotingsposten. Een veel voorkomende onduidelijkheid bij aanvragers is of marketing en communicatie als overhead (algemene, terugkerende kosten) worden gezien – een categorie die bij projectsubsidies niet altijd subsidiabel is. 

Maar ook als de kosten wel direct aan het project gerelateerd kunnen en mogen worden, zijn er struikelblokken. Want welk aandeel aan marketing- en communicatiekosten is dan acceptabel voor het fonds of de subsidieverstrekker? Het zijn in de regel geen kosten die centraal in de spotlight staan van subsidieregelingen, en daarmee bestaat het risico dat ze in de voorbereiding en beoordeling van aanvragen al snel wat naar de marge verdwijnen, of de eerste posten zijn waarop wordt beknibbeld als de begroting naar beneden moet worden gebracht. 

Om zicht te krijgen op hoe fondsen en overheden omgaan met marketing- en communicatiekosten in aanvragen voor cultuursubsidies, heb ik in opdracht van Platform ACCT voor 19 van die geldgevers een inventarisatie gemaakt van bestaande regelingen.

De uitkomsten van die inventarisatie lees je hier: