Beoordelen van sociale ondernemingen

Omschrijving

Fondsen krijgen regelmatig aanvragen van sociale ondernemingen. Voor projectadviseurs is het soms lastig in te schatten hoe zij met dergelijke aanvragen om moeten gaan. Want wat is de verhouding tussen een stichting en een BV? Hoe lees je een liquiditeitsbegroting? Welke vragen moet je stellen rondom het ‘ondernemen’ (risico’s, winst/verlies, fiscaliteiten, kwaliteit en ervaring van de ondernemer) in relatie tot het sociale doel van een aanvraag? En hoe weeg je de antwoorden?

In deze cursus gaan we in op deze en andere vragen. Wat is eigenlijk precies een sociale onderneming? Hoe beoordeel je zo’n aanvraag? Wat moet je weten over de verschillende rechtsvormen en zaken als aandelen en winstbestemming? Welke fiscale aandachtspunten zijn er, zoals btw? Waar kijk je naar in financiële verslagen? En hoe zit het met borging van de maatschappelijke doelstelling?

In de cursus gaan we ook in op ontwikkelingen rond sociale ondernemingen, zoals de in 2019 opgerichte Code Sociale Ondernemingen en de stand van zaken van de Maatschappelijke BV (BVm). Ook vertellen we je over de kansen van sociaal ondernemerschap en welke vormen van ondersteuning (gift, lening, aandeelhouder, etc.) je kunt inzetten.

Programma

De dag bestaat uit vier blokken, met steeds flink wat ruimte om eigen casusmateriaal in te brengen en met elkaar aan de slag te zijn:

  • Governance van sociale ondernemingen. Hoe organiseren sociale ondernemingen zichzelf? Wat kun je verwachten van nieuwe vormen zoals 'steward ownership' en de aankomende BVm?
  • Financiering. Welke (hybride) constructies komen er zoal voor? Hoe beoordeel je de kansen en risico’s van je eventuele eigen bijdrage daaraan als fonds? 
  • Beoordelen van financiële cijfers en ambities van sociale ondernemingen. Wat is realistisch begroten bij sociale ondernemingen? Welke rendementsverwachtingen mag je hebben? En hoe ga je als fonds om met zoiets als winstuitkering door de sociale onderneming aan aandeelhouders?
  • Verslaglegging en impactrapportages. Wereldwijd zijn er inmiddels meer dan 30 standaarden voor impactrapportage, vaak gekoppeld aan keurmerken en/of rechtsvormen. Wat kun (en mag) je wel en niet verwachten van een sociale onderneming?

Voor welke doelgroep?

Projectadviseurs van fondsen en filantropische instellingen.

Wat levert het je op?

  • Je krijgt een duidelijk beeld wat een sociale onderneming wel en niet is en hoe je deze kan beoordelen.
  • Je krijgt inzicht in welke vragen moeten worden gesteld, bijvoorbeeld bij de financiële beoordeling en de verschillende rechtsvormen.
  • Je krijgt meer informatie over de voordelen van een sociale onderneming en op welke manieren je kunt financieren.
  • Je krijgt inzicht in de meest recente ontwikkelingen op het gebied van sociaal ondernemen.

Voorafgaand kun je aangeven op welke vragen je precies een antwoord zoekt, zodat we deze cursus zoveel mogelijk op maat kunnen aanbieden. 

Kosten

€495 (excl. btw)

Cursusdatum

Eerstvolgende cursus wordt gegeven op:

  • Donderdag 18 januari 2024

Locatie

Utrecht

Aanmelden

Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar martijn@socialfinancematters.nl. 

Meer informatie

Deze cursus verzorg ik ook in een in-companyvariant. Voor meer informatie over de cursus kun je me bereiken op:

   +3185 0185 071