Financiering voor breed ondernemerschap – bijeenkomst 11/5

Ben je betrokken bij het stimuleren van ondernemerschap vanuit mbo of hoger onderwijs? Dan nodig ik je graag uit voor een digitale bijeenkomst op dinsdag 11 mei 2021, van 9:30 – 10:30 uur, rond kansen en uitdagingen om de financiering van ondernemerschap van studenten en mbo-/ho-personeel te versterken. De bijeenkomst is bedoeld voor professionals van mbo- en hoger onderwijsinstellingen die affiniteit hebben met ondernemerschapsonderwijs, zoals betrokkenen bij Centers of Entrepreneurship met interesse in de mogelijke toekomstpaden van CoE’s en ondersteuningsprogramma’s.

Download hier de open uitnodiging

Achtergrond

Waar ondernemerschap nog niet zo lang geleden voornamelijk ging over het starten en runnen van een bedrijf, is er in het onderwijs een beweging naar een bredere opvatting van ondernemerschap. In die brede definitie staat ondernemerschap voor het benutten van kansen en ideeën om waarde voor anderen te creëren. Die waarde kan economisch zijn, sociaal, cultureel, persoonlijk. Die beweging is het afgelopen jaar, met alle coronamaatregelen, eerder versneld dan afgeremd. Want overal wordt duidelijk dat ondernemende vaardigheden zoals doorzettingsvermogen, initiatief durven nemen en het kunnen omgaan met onverwachte, snelle veranderingen, voor elke aankomende beroepsprofessional belangrijk zijn. En voor de samenleving als geheel, zowel economisch als maatschappelijk.

Breed ondernemerschap krijgt aandacht in nieuwe onderwijsvormen en manieren van samenwerken met het werkveld. Living labs, ateliers, citylabs en fieldlabs zijn zo maar een paar voorbeelden van toenemend populaire multidisciplinaire vormen waarbij studenten, docenten, onderzoekers en externe partijen samen aan de slag gaan met vaak complexe vraagstukken met een maatschappelijk belang (‘wicked problems’). De oplossingen en uitkomsten van zulke trajecten kúnnen aanleiding geven voor het starten van een bedrijf. Maar ze komen ook in de vorm van oplossingen, interventies, concepten, processen, producten en diensten waarbij vermarkting minder voor de hand ligt. Denk aan een interventie om eenzaamheid onder ouderen te bestrijden. Of een eenmalig evenement, dat eerder projectmatig in samenwerking tussen verschillende partijen kan worden gerealiseerd dan vanuit één (nieuw) bedrijf. Ook dat zijn uitkomsten die om ondernemerschap vragen om te worden bedacht en gerealiseerd.

In de support voor ondernemerschap zijn mbo- en ho-instellingen sterk gericht op allerlei manieren om start-ups te ondersteunen. Dat is heel begrijpelijk, maar het is de vraag of die focus in de (nabije) toekomst niet te beperkend wordt. Bij uiteenlopende uitkomsten van ondernemerschap, horen ook uiteenlopende manieren om die te realiseren, en uiteenlopende manieren om daar de middelen (financieel maar bijvoorbeeld ook ‘handjes’ en expertise) voor te verzamelen. Kortom, bij breed ondernemerschap met meervoudige waardecreatie hoort een variatie aan vormen van organiseren en financieren.

Dat besef dringt bij financiers ook steeds meer door. Terwijl vroeger een duidelijke knip te maken was tussen de zakelijke financieringsmarkt en het meer op andere (maatschappelijke) waarde gerichte filantropiedomein, beginnen die twee steeds vaker in elkaar over te lopen en in elkaars ‘vijver te vissen’. Op het raakvlak van die twee ontstaan nieuwe, hybride financieringsvormen, die niet per se op ondernemingen gericht zijn, maar bijvoorbeeld op het financieren van interventies.

Kan de support-infrastructuur voor ondernemerschap in mbo en ho versterkt worden met zulke nieuwe vormen? Wat is daarvoor nodig?

Dat zijn vragen die in de inspiratiesessie centraal staan. Er is genoeg ruimte om ook met elkaar in gesprek te gaan en eigen ideeën over deze thematiek in te brengen.

Meedoen?

Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar martijn@socialfinancematters.nl. Je krijgt dan een inloglink doorgestuurd, en vooraf ook een wat uitgebreidere toelichting op de bijeenkomst. Heb je vragen, of ben je verhinderd, maar wil je wel meer weten, schroom dan niet om contact op te nemen.