Exceed Expand Event op 26 september

Op dinsdag 26 september 2023 is het tweede landelijke event van het Exceed netwerk, waar ik kwartiermaker en programmamanager van ben. Exceed is de ‘expert coalition for experimental environment development’ en brengt experts en practitioners samen die betrokken zijn bij living labs, fieldlabs, proeftuinen en soortgelijke omgevingen. Ben je als (sociaal of creatief) ondernemer ook actief in een experimenteeromgeving? Dan ben jij in het bijzonder uitgenodigd om mee te doen!

Rond de zomer is vanuit Exceed een drietal werkgroepen van start gegaan rondom thema’s waar we als Exceed dan wel experimenten op willen definiëren, dan wel anderszins aan willen gaan bouwen. De eerste inzichten en ideeën die deze werkgroepen verkrijgen, staan op 26 september centraal. Het gaat daarbij om de volgende thema’s:

  • regelvrije of regelluwe omgevingen
  • financiering voor continuïteit van labs
  • kennisoverdracht tussen en over experimenteeromgevingen

Aansluiting met het mkb

Naast de thema’s van de werkgroepen, willen we op deze dag aandacht besteden aan het mkb in en om experimenteeromgevingen. Ondanks dat experimenteeromgevingen triple of zelfs quadruple helixverbanden zijn, blijkt uit evaluaties telkens weer dat de aansluiting tussen experimenteeromgeving en de private sector, en in het bijzonder het mkb, te wensen overlaat. Private partijen die wel willen, lukt het lang niet altijd om aansluiting te vinden bij een relevante experimenteeromgeving. Waarom is dat? En hoe kunnen we deze situatie structureel verbeteren?

Programma

Na een plenair deel waarin we updates delen over de stand van zaken van het programma en een korte inleiding in de inhoudelijke thema’s geven, gaan we in verschillende rondes in break-outs bezig met de thema’s van de werkgroepen en de aansluiting van het mkb. We komen plenair terug om onder het genot van een drankje bevindingen te delen, en verder met elkaar kennis te maken.

Ken je meer relevante partijen die dit event mogelijk interessant zouden vinden? Stuur het evenement en de uitnodiging dan door. In verband met een van de thema’s worden in het bijzonder extra aanmeldingen vanuit het mkb gewaardeerd!

Locatie en tijd

Dinsdag 26 september, 13.00 – 18.00 inclusief borrel
Centraal Ketelhuis, Soesterweg 320, 3812 BH Amersfoort (10 minuten lopen van Amersfoort Centraal Station)

Aanmelden kan via de website van Exceed.