Over

Over Social Finance Matters

Welkom bij Social Finance Matters, waarop ik publiceer of trends, ontwikkelingen en mijn eigen werk rond ondersteuning van impact- en missiegedreven ondernemers, projecten en innovatie. Al meer dan twintig jaar ben ik, op uiteenlopende manieren, betrokken bij ondernemende en innovatieve initiatieven die een bijdrage willen leveren aan de maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan. Denk aan jonge, gedreven ondernemers die niet alleen voor de centen gaan, maar ook of juist vooral voor positieve maatschappelijke verandering. Of lokale gemeenschappen die hun eigen duurzame voedselproductie organiseren. Of creatieve en sociale innovators met een niet aflatend enthousiasme om zich in te zetten voor kwetsbare groepen.   

Wat al dit soort initiatieven met elkaar gemeen hebben, is dat zij op enig moment meestal middelen nodig hebben om te kunnen starten, doorpakken, groeien, of kort gezegd om meer impact te kunnen maken. Ze deinzen er daarbij niet voor terug om die middelen te zoeken in onorthodoxe samenstelsels van uiteenlopende financieringsvormen en -bronnen. Subsidies, donaties, leningen en allerlei hybride vormen als converteerbare obligaties, worden naast elkaar ingezet. Maar regelmatig kost het de initiatieven een flinke inspanning om hun weg te vinden in het veelkleurige en niet altijd even toegankelijke speelveld van partijen die zich inzetten voor missiegedreven innoveren en ondernemen. 

Met Social Finance Matters zet ik me in voor een sterke en toegankelijke infrastructuur voor ondersteuning van dit soort sociale, creatieve en innovatieve ondernemingen en initiatieven, en voor versterking van hun positie in onderwijs, beleid en op de (arbeids)markt. Dat doe ik door met de ondernemers en innovators zelf te werken, maar vaker nog door met de ondersteunende partijen, zoals financiers, beleidsmakers en onderzoeks- en onderwijsinstellingen op te trekken.

Ik heb jarenlange ervaring op het terrein van ondersteuning en financiering van sociale impact en maatschappelijk initiatief, (sociale) innovatievraagstukken en -methoden, en ontwikkeling van businessmodellen. Ik ben onder meer mede-oprichter en oud-directeur van Voor je Buurt, wereldwijd een van de eerste crowdfundingplatformen voor maatschappelijke initiatieven. Ik startte mijn loopbaan als onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam en Technische Universiteit Delft. Daarna was ik tien jaar verbonden aan denktank Nederland Kennisland en secretaris van het Topteam Creatieve Industrie en de Creative Council.

 

Verder behoor ik tot de kleine groep mensen die nog steeds warm wordt van het idee voor een echte berg in Nederland. En dat heeft echt niet alleen met mijn voorliefde voor bergen te maken.

Ik vertel je graag meer, en ben benieuwd naar jouw verhaal en/of het verhaal van je organisatie!

Graag tot spreeks, 

Martijn Arnoldus

Dit zijn mijn diensten

Je kunt mij benaderen voor onder meer de onderstaande diensten. Ik verken graag hoe we samen kunnen werken. 

Doe mee met de Crash Course

Doe mee met de Crash Course Financiering van Impact. In één middag word je zelf expert in het brede en groeiende spectrum aan financiers en instrumenten die aan sociale of ecologische impact minstens evenveel belang hechten als aan financiële opbrengsten.