Subsidies leiden nauwelijks tot goedkopere voorzieningen in het sociaal domein

Subsidie als stimulans voor vernieuwende initiatieven in het sociaal domein leidt nauwelijks tot aantoonbare kostenbesparing voor de gemeente. De overheid verwacht te veel van de samenleving. Maar de subsidieregelingen sluiten ook niet altijd aan bij de ambities. Dat is de teneur van een verkenning van 34 gemeentelijke subsidieregelingen, die ik afgelopen tijd heb uitgevoerd in samenwerking met studenten van Universiteit Utrecht.