Fair pay cultuureducatie

Voor Platform ACCT ontwikkelde ik de afgelopen tijd de basis voor een digitale tarieventool voor eerlijke beloning van kunstprofessionals in cultuureducatie en amateurkunst. De tool wordt in 2024 gebouwd en helpt zelfstandige kunstprofessionals (en dat zijn er nogal wat, zeker in verhouding tot het aantal dat in loondienst werkt) om te bepalen wat een uurtarief is dat aansluit op de inkomsten van een vergelijkbare kunstprofessional die wél in loondienst is. Uitkomst: een opslag van minstens 83% ten opzichte van het bruto salaris is ‘fair’.

Platform ACCT heeft de verschillende documenten een beetje verspreid op de website van FairPACCT gezet, maar ze zijn hier te vinden: