Beter Door! Digitaal Onderonsje op 22 juni 2021

Hoe komen maatschappelijke initiatieven niet alleen sterker uit de coronacrisis, maar helpen zij de samenleving bovendien beter uit de (herop)startblokken? Op dinsdag 22 juni 2021, organiseer ik samen met Aster van Tilburg van Voor je Buurt en Thijs van Mierlo van LSA Bewoners een korte benen-op-tafel-bijeenkomst over deze vragen. De sessie vindt online plaats van 16:00-17:00 uur.

Als ondersteuners en aanjagers van maatschappelijke initiatieven in Nederland, willen we samen met gemeenten, fondsen en andere supportorganisaties kijken wat er de komende tijd nodig is, en hoe we dat slim kunnen organiseren. Aan deelname zijn geen kosten verbonden, en inschrijven kan via deze link.

Het programma

In de bijeenkomst gaan we met drie vragen aan de slag:

  1. Wat zijn de behoeften en uitdagingen van maatschappelijke initiatieven na anderhalf jaar van lockdowns?
  2. Wat is er al in gang aan (extra) ondersteuning voor deze initiatieven?
  3. Aan wat voor ondersteuning en actie is op korte en op langere termijn behoefte?

Uit recente onderzoeken en adviezen weten we dat er ten minste drie terreinen zijn waarop maatschappelijke initiatieven tijdens en na de lockdownperioden voor uitdagingen staan. Daarop gaan we bij de bijeenkomst verder in, maar we laten bewust ook ruimte voor andere aandachtspunten.

  • Financiën: veel initiatieven voelen financieel de impact van de coronacrisis. Andere hebben via tijdelijke regelingen juist nieuwe financiële middelen gevonden. Hoe komen maatschappelijk initiatieven na corona terug naar een gezond financieel plaatje? Hoe zien fondsenwerving en duurzame financieringsrelaties eruit na corona? 
  • Actieve betrokkenheid: doordat allerlei activiteiten geen, of alleen in aangepaste vorm doorgang hebben kunnen vinden, hebben initiatieven in de coronatijd op een andere manier contact moeten houden met hun doelgroep en actieve achterban. Hoe kunnen zij de actieve betrokkenheid van vrijwilligers en community van sympathisanten weer oppakken? Hoe kunnen ze zorgen dat er geen groepen achterblijven die tijdens corona uit beeld zijn geraakt of dreigden te raken?
  • Sterkere coalities: de coronaperiode leverde niet alleen stilstand op, maar ook heel veel nieuwe maatschappelijke initiatieven. Hoe kunnen die (voor zover relevant) duurzaam worden voortgezet en uitgebouwd?

Voor iedereen die support biedt aan maatschappelijk initiatief is er bovendien de vraag of er in de ondersteuning zaken zijn die anders of beter moeten worden aangepakt.