Wie heeft er behoefte aan een stimuleringsfonds voor ondernemerschap in het onderwijs?

Denk en praat mee op vrijdag 25 juni 2021, 14:00 – 16:00 uur (online)  

Houd jij je bezig met ondernemerschapsonderwijs en vind je dat studenten hun ondernemende initiatieven lang niet altijd kunnen realiseren omdat funding een horde is? Sluit dan aan bij deze bijeenkomst over nut en noodzaak van een breed, landelijk fonds voor de ondersteuning van initiatieven van ondernemende studenten (en docenten/onderzoekers).  

Het stimuleren van ondernemerschap onder studenten én docenten en onderzoekers, staat bij veel onderwijsinstellingen tegenwoordig hoog op de agenda. In nieuwe onderwijsvormen, waarbij studenten samen met externe partijen aan met concrete vraagstukken werken, is een ondernemende houding zelfs onmisbaar. Maar de ideeën en initiatieven die de vrucht zijn van het aanjagen van ondernemerschap onder studenten, worden lang niet altijd gerealiseerd, terwijl de betrokkenen dat wel zouden willen. Een gebrek aan middelen of toegang tot middelen is vaak een van de redenen. 

Kan een apart stimuleringsfonds voor ondernemerschap in het onderwijs uitkomst bieden? Welke studentinitiatieven zijn daarbij gebaat? En moet het dan alleen gaan over studentondernemingen, of ook om bijvoorbeeld maatschappelijke projecten van studenten? 

In twee uur tijd hopen we samen flink wat stappen te kunnen zetten met de vraag of er behoefte is aan zo’n breed fonds, en hoe dat er dan uit zou kunnen zien. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname, maar neem wel je goede ideeën mee. De bijeenkomst is een vervolg op een eerdere inspiratiesessie rond financiering voor breed ondernemerschap. Bekijk voor meer achtergronden ook de position paper ‘Brede ondersteuning voor breed ondernemerschap in het mbo en hoger onderwijs’.

Aanmelden kan door een mail te sturen op martijn@socialfinancematters.nl.