De dubbel in de Dutch Design Week

In de laatste week van oktober vindt in Eindhoven de jaarlijkse Dutch Design Week plaats. Vanuit heel verschillende invalshoeken ben ik dit jaar bij twee evenementen betrokken. Op woensdag 26 oktober ga ik tijdens een ontbijtsessie van Platform ACCT en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie met de zaal in gesprek over het vinden en vaststellen van eerlijke uurtarieven voor (zelfstandige) ontwerpers. De laatste maanden werkte ik in opdracht van Platform ACCT een viertal handreikingen uit over aspecten van de (vaak zwakke) beloningspositie van deze groep creatieve professionals. De handreikingen komen na de ontbijtsessie vrij online beschikbaar, en worden bovendien verder uitgewerkt in een aantal handige tools. Later meer!

Op vrijdag 28 oktober gaat het tijdens DRIVE2022, het jaarlijkse festival van CLICKNL, over experimenteeromgevingen. In alle soorten en maten. Na het plenaire deel (livestream), gaan de pakweg vijftig deelnemers in werksessies aan de slag. Samen met Kees Joosten van Bax Company leid ik een sessie over toekomstvormen van experiment. Welke invloed gaat nieuwe technologie hebben op de manier waarop we experimenten voor oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken vorm geven? Hoe werken we over pakweg 5-10 jaar samen? En welke impact bereiken we dan? Ook hier: later meer.