Aftrap 2020: aankomende activiteiten

Social Finance Matters heeft als missie om mee te bouwen aan een open, toegankelijke en laagdrempelige financieringsinfrastructuur voor projecten en ondernemingen die gaan voor maatschappelijke meerwaarde. Social Finance Matters maakt het financieringssysteem begrijpelijk, promoot toegankelijkheid van financieringsinstrumenten voor gemeenschappen/collectieven en ontwikkelt kennis. Dat doet Social Finance Matters onder meer via onderzoek, open en in-company trainingen en cursussen, en advies. 

2020 Komt meteen goed uit de startblokken. Dit is een greep uit lopende en aankomende activiteiten:


Crash Course Community Finance

Via open inschrijving of als in-company variant. In één volle dag krijg je overzicht over het volledige veld van financiering voor maatschappelijke initiatieven en sociale ondernemingen. De eerstvolgende open editie is op 27 februari.
Alle info staat hier.


Ontwerpworkshop Financieringsstrategie voor Maatschappelijke Initiatieven

Speciaal voor maatschappelijke initiatieven die over langere tijd willen blijven bestaan. In een avondvullende workshop krijg je aan de hand van het ‘financieringscanvas’ zicht op alles waar je rekening mee moet houden bij het uitstippelen van een goede financieringsstrategie en welke financieringsinstrumenten kansrijk zijn.


Masterclass en publicatie Participatory Grantmaking 

Er zijn steeds meer fondsen en overheden die bij de besluitvorming over toe te kennen donaties en subsidies, de mensen betrekken om wie het uiteindelijk gaat. In de angelsaksische wereld is de term ‘participatory grantmaking’ al aardig ingeburgerd. In de masterclass (20 maart in Utrecht) krijg je het meest actuele beeld van ontwikkelingen in participatory grantmaking. Speciaal voor fondsen, bedrijfsfondsen en overheden. Info en aanmelden via deze link.


Levenscycli van bewoners- en gemeenschapsbedrijven

Er is een flinke jaarlijkse groei aan ondernemingen die door gemeenschappen (bewoners, particulieren met een gedeelde interesse) worden gestart. Denk aan bewonersbedrijven die allerlei voorzieningen voor een bepaalde wijk onder hun hoede nemen. Of de energiecoöperaties waarbij lokaal duurzame energie wordt opgewekt. Over hoe zulke bedrijven zich op langere termijn ontwikkelen en waar zij dan tegen aanlopen is nog niet zoveel bekend. Samen met Universiteit Utrecht, en met medewerking van Power to Change (VK) organiseer ik begin maart een expertsessie rond deze thematiek. Wordt later dit jaar zeker vervolgd.


Iets met een boek

Wie niet tegenwoordig? Maar in de verloren uurtjes verschijnen gestaag de eerste contouren van een (heel praktisch) boek dat later dit jaar het daglicht ziet. Ik zal er de komende tijd meer over gaan melden via de website.

Koffie?

Interesse in het werk van Social Finance Matters en een keer doorpraten over wat we voor elkaar kunnen betekenen? Neem contact op met Martijn Arnoldus, martijn@socialfinancematters.nl