Masterclass participatory grantmaking

Omschrijving

Wereldwijd zijn er steeds meer fondsen, goede doelen (en overheden) die werken met een vorm van ‘participatory grantmaking’. Het gaat daarbij om werkwijzen waarbij de begunstigde gemeenschappen of organisaties zelf meebeslissen over de verdeling en toekenning van financiële bijdragen. Lokale fondsen werken bijvoorbeeld vaak met beoordelingscommissies waarvan de leden een afspiegeling zijn van de lokale samenleving. Maar ook wereldwijd opererende fondsen zoals het Robert Carr Fund (HIV-gerelateerde projecten) werken volgens methoden waarbij de uiteindelijke doelgroep meebeslist over hoe het geld van het fonds wordt besteed.

In deze middag vullende masterclass staat de achtergrond en praktijk van participatory grantmaking centraal. Aan de hand van internationale en van Nederlandse voorbeelden, krijg je een goed beeld van: 

 • motivaties om met deze nieuwe werkwijzen aan de slag te gaan, 
 • modellen en manieren van participatory grantmaking, met hun voor- en nadelen, 
 • wat er komt kijken bij het daadwerkelijk uitvoeren van een vorm van participatory grantmaking,
 • wat de te verwachten ontwikkelingen zijn in de komende jaren. 

Daarnaast is er veel ruimte om samen met de andere deelnemers aan de slag te gaan met de potentie van participatory grantmaking voor je eigen organisatie. Een aanrader voor iedereen die op nieuwe manieren met de verdeling van fondsen en subsidies aan de slag wil.

Lees hier vast meer over de drie basismodellen die centraal staan.

De masterclass wordt geleid door Martijn Arnoldus, die al sinds 2014 betrokken is bij ontwikkelingen rond participatory grantmaking.

Voor welke doelgroep?

Professionals van fondsen, goede doelen, overheden en bedrijfsfondsen, met interesse in nieuwe vormen van toekennen en verdelen.

Wat levert het je op?

 • Je hebt up-to-date kennis van participatory grantmaking en kent de belangrijkste modellen die worden toegepast
 • Je kunt participatory grantmaking plaatsen binnen andere trends en ontwikkelingen in de filantropie
 • Je kunt beoordelen in hoeverre deze manier van werken nuttig is voor je eigen praktijk
 • Je kunt praktisch aan de slag met participatory grantmaking
 • Je neemt een groot aantal inspirerende voorbeelden mee uit binnen- en buitenland

Het programma

Het programma is onder voorbehoud van lichte wijzigingen in tijden en inhoud. Er is voldoende ruimte om eigen casusmateriaal in te brengen.

 • 09:00 Inloop
 • 09:30 – Opening en kennismaking
 • 09:45 – Introductie participatory grantmaking: achtergronden, motivaties en ontwikkeling.
 • 10:15 – Intermezzo: denk- en doe-oefening rond de Nederlandse context
 • 10:35  – Vormen van participatory grantmaking: drie basismodellen, voor- en nadelen, praktijkvoorbeelden en ervaringen
 • 11:15 – Korte pauze
 • 11:30 – Participatory grantmaking in je eigen praktijk: korte ontwerpoefening om in beeld te krijgen of én hoe participatory grantmaking bij je eigen organisatie kan werken
 • 12:20 – De toekomst van participatory grantmaking: welke ontwikkelingen zijn er de komende tijd te verwachten? Wat zeggen de pioniers zelf? Welke hordes en kansen zijn er?
 • 12:45  – Afronding: wat neem je mee van vandaag?
 • 13:00 – Afsluiting

Data

Data in 2020 zijn geweest. Deze masterclass is wel in in-company variant te boeken.

Meer informatie

Voor meer informatie over de masterclass ben ik bereikbaar op:

   +3185 0185 071

Meer lezen

In: De Dikke Blauwe (feb 2020)
In: De Dikke Blauwe (sep 2020)