Vallen impactinvesteerders voor de start-up held? Weekly 30 sept

In de Social Finance Matters Weekly bundel ik elke week of elke twee weken een selectie van maximaal 5 berichten die me de afgelopen week opvielen toen ze langskwamen in mijn timelines. 

#1 Het impact investeerders dilemma

Wat het dilemma precies is, blijft een beetje onder de oppervlakte in dit artikel van Pioneers Post, maar het gaat om de vraag hoe belangrijk de ‘start-up held’ is voor investeringsbeslissingen van impactinvesteerders. Anders gezegd: als een sociaal ondernemer een briljant idee heeft en overtuigingskracht, heb je dan het lef als investeerder om met hem of haar in zee te gaan. Een kijkje in de hoofden van verschillende Europese impactinvesteerders. Wordt vervolgd! 

#2 Kijk bij social return niet alleen in de kaartenbak met werkzoekenden

BNG Bank (voorheen Bank Nederlandse Gemeenten) vindt dat gemeenten bij aanbestedingen een ruimere invulling van ‘social return’ moeten hanteren. Social return is een inmiddels behoorlijk ingeburgerde manier waarop overheden hun opdrachtnemers kunnen verplichten om in ruil voor een overheidsopdracht ook iets terug te doen voor de maatschappij. Dat krijgt in de regel invulling via het aanbieden van een (tijdelijke) baan aan werkzoekenden. Social return zou echter veel breder moeten worden ingevuld, roept de bank nu, via het ondersteunen van lokale initiatieven die een bijdrage leveren aan maatschappelijke uitdagingen. Overigens sloeg Utrecht al in 2016 een breder pad in met de social impact market (nu Buy Social).  Zie mijn artikel van indertijd.

#3 Sociale obligaties zetten opmars voort

Dat is in elk geval in de Verenigde Staten het geval, bericht de Wall Street Journal. ‘Social bonds’ hebben in naam iets weg van social impact bonds, maar zijn veel eenvoudiger uit te geven. Eigenlijk gaat het om reguliere obligaties (langlopende leningen) die renteloos of met beperkte rente worden aangeboden. Afgelopen jaar werd het instrument voor een waarde van bijna 13,5 miljard dollar ingezet om maatschappelijke initiatieven te financieren.  

#4 Binnenlands Bestuur over innovatiesubsidies

Als afsluiter, ook afgelopen week: een kort nieuwsartikel van Binnenlands Bestuur naar aanleiding van mijn verkenning van innovatiesubsidies sociaal domein.