Een waaier aan labs in het hoger onderwijs

De afgelopen jaren ben ik nauw betrokken geweest bij de strategieontwikkeling rond labs bij Hogeschool Inholland. Het gaat om innovatieve vormen om onderwijs, onderzoek, ondernemerschap en praktijk bij elkaar te brengen en missiegericht te werken.

Inmiddels is er bijna geen opleiding of onderzoeksgroep meer binnen Inholland waar studenten, docenten en onderzoekers niet in aanraking komen met een lab; er zijn er meer dan veertig, in allerlei soorten en maten. Dat zijn er zoveel dat het overzicht een beetje zoek begon te raken. Dat is jammer, want ondanks de veelkleurigheid, is er ook heel veel dat de labs met elkaar gemeen hebben en van elkaar kunnen leren. Daarom hebben we met een groot en enthousiast team gewerkt aan een ‘waaier’ van Inholland labs, waarvan de eerste versie is gepresenteerd bij de opening van het nieuwe studiejaar. In de gedrukte versie is het letterlijk een waaier, zoals een staalkaart. De pdf is ook de moeite waard en geeft een beknopt overzicht van een deel van de bestaande labs. De waaier is zowel in het Nederlands als in het Engels beschikbaar.