Expeditie Democratische Geven. Ervaar de waarde van ‘participatory grantmaking’

Participatory grantmaking is bij fondsen internationaal sterk in opkomst als vorm van ‘democratischer geven’. Social Finance Matters en Beter Geven slaan nu de handen ineen om samen met een selecte groep fondsen ‘op expeditie te gaan’ en te ontdekken welke kansen en mogelijkheden democratisch geven kan bieden.

In deze community of practice doen we samen kennis en ervaring op en zoeken we uit welke vorm van democratischer geven het beste bij ieder deelnemend fonds past. De bedoeling is om het voor de deelnemende fondsen zo laagdrempelig mogelijk te maken om zelf – alleen of in samen met andere fondsen – met democratischer geven aan de slag te gaan. Samen verkennen, samen leren en samen ervaren zijn daarom de onscheidbare bouwstenen van het leernetwerk. Meer informatie en de aanmeldlink vind je via de website van Beter Geven.

  • Meerdere bijeenkomsten met start na de zomervakantie 2021
  • Met ervaringen en inbreng van internationale voorlopers en experts
  • Zoveel als mogelijk via fysieke bijeenkomsten, centraal in Nederland

Zie ook ‘Laat de doelgroep het geld verdelen‘, 2020.