Masterclass participatory grantmaking

Let op: nieuwe datum! Deze masterclass zou in het voorjaar plaatsvinden, maar moest toen worden uitgesteld in verband met de coronamaatregelen.

Wereldwijd zijn er steeds meer fondsen (en overheden) die werken met een vorm van ‘participatory grantmaking’. Het gaat daarbij om werkwijzen waarbij de begunstigde gemeenschappen of organisaties zelf meebeslissen over de verdeling en toekenning van financiële bijdragen. Lokale fondsen werken bijvoorbeeld vaak met beoordelingscommissies waarvan de leden een afspiegeling zijn van de lokale samenleving. Maar ook wereldwijd opererende fondsen zoals het Robert Carr Fund (HIV-gerelateerde projecten) werken volgens methoden waarbij de uiteindelijke doelgroep meebeslist over hoe het geld van het fonds wordt besteed.

Heb jij interesse in deze opkomende vormen van het verdelen van fondsen en subsidies? Doe dan mee aan de middag vullende masterclass Participatory Grantmaking op 9 oktober 2020 in Utrecht. Lees hier meer over de inhoud en het programma.