Financieringspaden naar impact

Eerder dit jaar startte ik samen met Gemeente Haarlem en Stichting Stadsgarage een traject rond versterking en vereenvoudiging van toegang tot financiering voor impactondernemers in regio Kennemerland. Dat doen we aan de hand van een afgeleide van de ‘customer journey’ methodiek, waarbij beleving van de zoektocht naar financiering, en de financieringsrelatie die daarna ontstaat centraal staat. Eind juni, begin juli waren de eerste werksessies waarbij impactondernemers en financiers (uit de volle breedte van het veld, dus van fonds tot bank) elk in hun eigen groep aan de slag gingen met de hordes bij het opbouwen van een goede financieringsrelatie. In oktober kwamen beide groepen bij elkaar om te ontdekken waar overlap en verschillen zitten in hun beleving van de knelpunten. Op basis daaervan werken we nu gezamenlijk verder aan een aantal punten waarop het regionale ecosysteem kan worden versterkt.

Het gespreksdocument met tussentijdse opbrengsten, voor de bijeenkomst in oktober is hieronder in te zien:

Het traject komt voort uit het Actieprogramma Impact Ondernemen van Haarlem, en raakt (aan alle kanten) ook aan de landelijke City Deal Impact Ondernemen.