Toezicht donatieplatformen terug op Haagse agenda. Weekly 2-15 september

In de Social Finance Matters Weekly bundel ik elke week of elke twee weken een selectie van maximaal 5 berichten die me opvielen toen ze langskwamen in mijn timelines. 

Kamervragen over Dream or Donate

Vorige week kwam het ook al voorbij in de Weekly, maar de ontwikkelingen rond het verdwenen platform Dream or Donate gaan nog even door. Inmiddels zijn er in de Tweede Kamer vragen gesteld over het toezicht op donatieplatformen. Mijn duit in het zakje, over waarom toezicht lastig ligt binnen de bestaande structuren, is hier te vinden. 

Gids voor crowdfunding voor lokale overheden

Het European Crowdfunding Network is sinds 2018 op Europees niveau actief aan het zoeken naar best practicus op het gebied van ‘civic crowdfunding’ en publiceerde daarover dit artikel. Eerder verscheen al een whitepaper over de Europese dimensie van civic crowdfunding en later het rapport ‘Triggering Participation’ , waar ik zelf nog aan het meegewerkt. Inmiddels kristalliseert alle inzet zich uit in verschillende rollen van lokale overheden bij crowdfunding voor maatschappelijke projecten. 

Opportunity zones en community investment

De long read van deze Weekly, voor iedereen met interesse in investeren in achterstandsgebieden. De Verenigde Staten kennen er sinds 2017 een aparte fiscale categorie voor: de Opportunity Zone. Dat zijn gebieden waar (onder meer) tenminste 20 procent van de bevolking onder de armoedegrens leeft. 31,3 Miljoen Amerikanen wonen in zo’n zone, dus het gaat echt wel ergens over. Via drie fiscale voordelen probeert de overheid investeringen in deze gebieden te stimuleren. Wat nog ontbreekt, maar waar wel op gekoerst wordt is het meten (en afrekenen) op de sociale impact van de investeringen die worden gedaan. Ik kom er binnenkort in een aparte post nog op terug.