Verder verdiepen

Lijst met referenties uit de Crash Course Community Finance:

Algemeen

Arnoldus, Martijn, Mark Hillen, Jos van Kuik & Willemijn Verloop (2013) Stimulansen voor de social enterprise sector. Ervaringen en lessen uit Europa. Amsterdam: Kennisland, Social Enterprise NL. https://www.social-enterprise.nl/wp-content/uploads/2014/01/Stimulansen-voor-de-Social-Enterprise-Sector.pdf 

AFM (2019) Trendzicht 2020. Amsterdam: AFM. https://www.afm.nl/nl-nl/verslaglegging/trendzicht2020 

Bailey, Nick, Reinout Kleinhans & Jessica Lindbergh (2018) An assessment of community-based social enterprises in three European countries. Research Institute Report No. 12. Londen: Power to Change. https://www.researchgate.net/publication/323267601_An_assessment_of_community-based_social_enterprises_in_three_European_countries 

Blonk, Laurine & Annette van den Bosch (2018) Niet meer zomaar te stoppen. Over duurzaamheid van burgerinitiatieven. Utrecht: Movisie, Universiteit voor Humanistiek. https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2019-01/Niet-meer-zomaar-te-stoppen-duurzaamheid-burgerinitiatieven.pdf

Burkett, Ingrid (2010) Financing social enterprise. Understanding needs and realities. Spring Hill (Aus): Foresters Community Finance. http://www.aph.gov.au/DocumentStore.ashx?id=4e8334e0-ef4c-4fc4-bf96-4e15d1527d3a 

Covenant of Mayors for Climate & Energy Europe/EU (2019) Innovative financing schemes. Lessons learnt from the Covenant of Mayors community. https://www.eumayors.eu/index.php?option=com_attachments&task=download&id=627:Innovative-Financing-Schemes—EUCoM 

EU (2012) Financing Social Impact. Funding social innovation in Europe – mapping the way forward. Brussel: EU, Social Innovation Europe, Young Foundation. https://youngfoundation.org/wp-content/uploads/2012/10/Financing-Social-Impact.pdf 

EU (2016) A recipe book for social finance – A practical guide on designing and implementing initiatives to develop social finance instruments and markets. Varga, Eva and Hayday, Malcolm (red.). Luxembourg: Publications Office of the European Union. http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=15079&langId=en 

Ham, M. & J. van der Meer (2015) De ondernemende burger. De woelige wereld van lokale initiatieven. Utrecht: Movisie, Sociale Vraagstukken. https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/publication-attachment/De-ondernemende-burger%20%5BMOV-5826478-1.0%5D.pdf 

LSA (2019) Bewonersbedrijven. Bouwen aan een sterke sector. Utrecht, LSA. https://www.lsabewoners.nl/ondernemen/wp-content/uploads/sites/4/2019/10/2019-okt-LSA-BewonersBedrijven_webversie.pdf 

Ministerie van BZK (2013) Giften, leningen en lidmaatschapsrechten. informatieblad voor maatschappelijke organisaties. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/brochures/2013/04/23/informatieblad-giften-leningen-en-lidmaatschapsrechten/informatieblad-giften-leningen-en-lidmaatschapsrechten.pdf 

Nichols, Alex, Rob Paton & Jed Emerson (red.) (2015) Social finance. Oxford: Oxford University Press.

OECD/EU (2019) Boosting social entrepreneurship and social enterprise development in the Netherlands. In-depth policy review. OECD LEED Working Papers. Parijs: OECD Publishing. https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/boosting-social-entrepreneurship-and-social-enterprise-development-in-the-netherlands_4e8501b8-en 

Patti, Daniela & Levente Polyak (red.) (2017) Funding the cooperative city. Community finance and the economy of civic spaces. Wenen: Cooperative City Books. https://cooperativecity.org/wp-content/uploads/2017/11/Funding-the-Cooperative-City_Community-Finance-and-the-Economy-of-Civic-Spaces.pdf 

Platform 31 (2016) Experimentenprogramma wijk investeren. Eindevaluatie. Den Haag: Platform 31. https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2016/03/01/experimentenprogramma-wijk-investeren-eindevaluatie/experimentenprogramma-wijk-investeren-eindevaluatie.pdf 

SER (2015) Sociale ondernemingen: een verkennend advies. Den Haag: Sociaal Economische Raad. https://www.ser.nl/-/media/ser/downloads/adviezen/2015/sociale-ondernemingen.pdf 

Social Enterprise NL (2019) De Social Enterprise Monitor 2019. Het onderzoek naar de ontwikkelingen van sociale ondernemingen in Nederland. Amsterdam: Social Enterprise NL. https://www.social-enterprise.nl/application/files/8615/7165/8222/362_Publicatie_SE_monitor2019_web.pdf 

The International Journal of Interdisciplinary Global Studies (2016, vol 11, nr 3) New frontiers of development. Social finance, the latent power of the private sector. http://researchbank.rmit.edu.au/view/rmit:38254 

Tyson, Eric (2017) Investing for dummies. Hoboken (NJ): For Dummies. 

Zwaard, Joke van der, Maurice Specht, Kees Fortuin, Harrie Vendeloo, Karlijn Schipper & Theo van Wieringen (2018) Voorbij de pioniersfase van bewonersinitiatieven. Verduurzaming van plekken van betekenis. Rotterdam: in opdracht van de Verre Bergen. http://www.spechtindestad.nl/wp-content/uploads/2018/09/Voorbij-de-pioniersfase.pdf

Community als investeerder

AFM/DNB (2013) Interpretatie over crowdfunding. https://www.afm.nl/~/profmedia/files/wet-regelgeving/beleidsuitingen/interpretaties/crowdfunding-dnb-afm.ashx 

Arnoldus, Martijn (2019) Open up finance. To communities. Research-setting keynote, Universiteit Utrecht. https://socialfinancematters.nl/open-up-finance-to-communities/ 

Bardoel, Imke (2014) Burgerinitiatieven in beeld. Ervaringen met verdienmodellen en slim financieren. Vilsteren: Provincie Overijssel, Stimuland. https://www.jijenoverijssel.nl/Attachments/Download?Attachmentid=1245 

Big Society Capital (2015) Communities and social investment. Londen, Big Society Capital, Social Investment Insights Series. https://bigsocietycapital.com/latest/type/research/communities-and-social-investment/

Coleman, Kieran, Thomas Kock Blank, Curtis Probst & Jeff Waller (2017) Financing community-scale solar. How the solar financing industry can meet ¢16 billion in investment demand by 2020. Boulder (CO): Rocky Mountain Institute. http://rmi.org/Content/Files/Financing_Community_Scale_Solar.pdf 

Community Shares (2016) Investing in community shares. https://communityshares.org.uk/sites/default/files/resources/investing_in_community_shares.pdf 

Community Shares UK (2019) The community shares handbook. http://communityshares.org.uk/sites/default/files/community_shares_handbook.pdf 

Davis, M. & L. Cartwright (2019) Financing for society: assessing the suitability of crowdfunding for the public sector. Report. Leeds: University of Leeds. https://www.researchgate.net/publication/332780156_Financing_for_Society_Assessing_the_Suitability_of_Crowdfunding_for_the_Public_Sector 

Douw, Simon & Gijsbert Koren (2017) Het grote crowdfunding boek. De weg naar jouw crowd. Amsterdam: Business Contact.

Koffijberg, Miranda & Alex de Meijer (red.) (2019) Wind- en zonneparken realiseren met inwoners. Hoe organiseer je als lokale overheid een succesvol proces met draagvlak en lokaal eigendom? Energie Samen & de Natuur en Milieufederaties. https://www.gnmf.nl/wp-content/uploads/2019/07/Handreiking-zon-en-wind.pdf 

NESTA (2016) Crowdfunding good causes. Opportunities and challenges for charities, community groups and social entrepreneurs. Londen: NESTA. https://media.nesta.org.uk/documents/crowdfunding_good_causes-2016.pdf 

OECD (2013) Alternative financing instruments for SMEs and entrepreneurs: the case of mezzanine finance. Parijs: OECD, Centre for Entrepreneurship, SMEs and Local Development. https://doi.org/10.1787/3709429e-en 

Old, Rosalyn, Jonathan Bone, Dave Boyle & Peter Baeck (2019) Taking ownership. Community empowerment through crowdfunded investment. Londen: NESTA, The Community Shares Company, Greater London Authority & London Economic Action Partnership. https://media.nesta.org.uk/documents/Taking_ownership_v4.pdf 

Roundy, P.T., Holzhauer, H. M., Dai, Y. Finance or philanthropy? Exploring the motivations and criteria of impact investors. Strategic Responsibility Journal, forthcoming. https://www.researchgate.net/publication/317553845_Finance_or_philanthropy_Exploring_the_motivations_and_criteria_of_impact_investors 

RSF (2018) Shared gifting. A toolkit to empower you to democratize giving. San Francisco: RSF Social Finance. https://rsfsocialfinance.org/give/give-to-rsf-projects/shared-gifting-give/ 

Social Impact Investment Taskforce (2014) Impact investment: the invisible heart of markets. Harnessing the power of entrepreneurship, innovation and capital for public good. Londen: Social Impact Investment Taskforce. https://impactinvestingaustralia.com/wp-content/uploads/Social-Impact-Investment-Taskforce-Report-FINAL.pdf 

Veelen, Tim van (2015) Civic crowdfunding: a financial kickstart to urban area development? An analysis of the institutional structure in which civic crowdfunding in urban area development is embedded. Delft: TU Delft.

???? What are community shares? An animated guide. https://www.youtube.com/watch?v=q6w-311GBIM

Impact investing

Balkin, Jeremy (2016) Investing with impact. Why finance is a force for good. New York: Routledge.

Convergence (2019) The state of blended finance 2019. Toronto: Convergence. https://www.convergence.finance/resource/13VZmRUtiK96hqAvUPk4rt/view

Danish Technological Institute (2016) Promoting social enterprise financing. Discussion paper, presentation and discussion of three models bringing together government, foundations and private investors to mobilise financing for social enterprises. https://www.siceurope.eu/sites/default/files/field/attachment/promoting_social_enterprise_financing.pdf  

DCED (2019) Donor engagement in innovative finance: opportunities and obstacles. The donor Committee for Enterprise Development, Private sector engagement working group. https://www.enterprise-development.org/wp-content/uploads/DCEDWorkingPaper_DonorEngagementinInnovativeFinance.pdf 

EVPA (2017) Financing for social impact. The key role of tailored financing and hybrid finance. Brussel: European Venture Philanthropy Association. https://evpa.eu.com/knowledge-centre/publications/financing-for-social-impact 

EVPA (2018) A practical guide to venture philanthropy and social impact investment. Brussel: European Venture Philanthropy Association. http://www.canopusfund.org/fileadmin/redaktion/Documents/A-Practical-Guide-to-VP-and-SI-29.01.2016.pdf 

GIIN (2013) Catalytic first-loss capital. Issue brief. New York: GIIN. https://thegiin.org/assets/documents/pub/CatalyticFirstLossCapital.pdf 

GIIN (2019) Annual impact investor survey 2019. New York: GIIN. https://thegiin.org/research/publication/impinv-survey-2019 

GIIN (2019) Sizing the impact investing market. New York: GIIN. https://thegiin.org/research/publication/impinv-market-size

Grant, Peter (2012) The business of giving. The theory and practice of philanthropy, grantmaking and social investment. Londen: Palgrave Macmillan.

Guézennec, Camille & Guillaume Malochet (2013) Impact investing: a way to finance the social and solidarity economy? Parijs: Commissariat général à la stratégie et à la prospective. https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/inv.pdf 

???? Impact investing is catching fire: here’s what you need to know. (Korte introductie door Forbes). https://www.youtube.com/watch?v=rGmxOFYaC2Q

Impact Management Project (2019) The investor’s perspective. Building an impact management process for a multi-asset class portfolio. Impact Management Project/SNOWBALL. https://www.rockefellerfoundation.org/report/investors-perspective-building-impact-management-process-multi-asset-class-portfolio/

John, Rob (2016) Venture philanthropy: the evolution of high engagement philanthropy in Europe. Oxford: Skoll Centre for Social Entrepreneurship. https://www.researchgate.net/publication/265361296_Venture_Philanthropy_The_Evolution_of_High_Engagement_Philanthropy_in_Europe 

J.P. Morgan (2010) Impact investments. An emerging asset class. J.P. Morgan Global Research. https://thegiin.org/research/publication/impact-investments-an-emerging-asset-class 

Ormiston, Jarrod, Kylie Charlton, M. Scott Donald & Richard G. Seymour (2015) Overcoming the Challenges of Impact Investing: Insights from Leading Investors, Journal of Social Entrepreneurship, 6 (3), pp. 352-378, http://dx.doi.org/10.1080/19420676.2015.1049285.

PRI (2018) Impact investing market map. New York: Principles for Responsible Investment, UNEP Finance Initiative. https://www.unpri.org/download?ac=5426 

Rockefeller Philanthropy Advisors (2017) Impact investing. Strategy and action. https://www.rockpa.org/guide/impact-investing-introduction/

Rodin, judith & Margot Brandenburg (2014) The power of impact investing. Putting markets to work for profit and global good. Philadelphia (PA): Wharton School Press.

Simon, Morgan (2017) Real impact: the new economics of social change. New York: Bold Type Books.

Social Investment Task Force (2010) Social investment ten years on. Londen: Social Investment Task Force. https://forcatarefa-assets.s3.amazonaws.com/uploads/2015/08/Social-Investment-10-Years-On.pdf

Spiess-Knafl, Wolfgang & Barbara Scheck (2017) Impact investing. Instruments, mechanisms and actors. München: Palgrave Macmillan.

The Social Bond Principles (2018) Social bonds principles. Voluntary process guidelines for issuing social bonds. Parijs: ICMA/The Social Bond Principles. https://www.icmagroup.org/assets/documents/Regulatory/Green-Bonds/June-2018/Social-Bond-Principles—June-2018-140618-WEB.pdf

TUM & Schwab Foundation (2011) Social investment manual. An Introduction for social entrepreneurs. Schwab Foundation for Social Entrepreneurship. https://hipinvestor.com/wp-content/uploads/SocialInvestmentManual2011.pdf

UN Global Compact (2019) SDG Bonds. Leveraging capital markets for the SDGs. New York: United Nations Global compact, UNEP Finance Initiative. https://www.unglobalcompact.org/library/5713

???? Venture philanthropy explained. (Gemaakt voor het Aziatische netwerk voor venture philanthropy.) https://www.youtube.com/watch?v=Lhsc_bcuaTs

Venturesome (2008) Quasi-equity: case study in using Revenue Participation Agreements. Charities Aid Foundation. Londen: Charities Aid Foundation. https://www.cafonline.org/docs/default-source/about-us-publications/venturesomequasiequitymarch2008.pdf 

Wendroff, Alan & Kay Sprinkel Grace (2001) High impact philanthropy. How donors, boards, and nonproft organizations can transform communities. Hoboken (NJ): Wiley.

???? What is impact investing? (Introductie door PYMWYMIC.) https://www.youtube.com/watch?v=jv3oKGUbCPo

World Economic Forum (2019) Impact investing for the next generation: insights from young members of investor and business families. Genève: World Economic Forum. http://www3.weforum.org/docs/WEF_Impact_Investing_for_the_Next_Generation.pdf 

Resultaatfinanciering

Albertson, Kevin, Chris Fox, Chris O’Leary & Gary Painter (2018) Payment by results and social impact bonds. Outcome-based payment systems in the UK and US. Bristol: Policy Press. https://www.jstor.org/stable/j.ctt21h4zbp

???? An introduction to social impact bonds. https://www.youtube.com/watch?v=E6GrQtCh83w

Garret, Ean, Aledia Kartchner & Walter Battle (2015) The micro-social impact bond. A framework for 21st century social innovation. White paper, Infinite 8 Institute, L3C. https://issuu.com/infinite8institute/docs/themicrosibwhitepaper_final_

Nonproift Finance Fund (2019) Pay for success: the first 25. A comparative analysis of the first 25 pay for success projects in the United States. https://nff.org/sites/default/files/paragraphs/file/download/pay-for-success-first-25.pdf 

Ramsden, P. (2016) Social impact bonds. State of play and lessons learnt. Parijs: OECD. https://www.oecd.org/cfe/leed/SIBs-State-Play-Lessons-Final.pdf  

Social Finance (2012) A new tool for scaling impact. How social impact bonds can mobilize private capital to advance social good. Boston: Social Finance. https://www.socialfinance.org.uk/sites/default/files/publications/small.socialfinancewpsinglefinal.pdf

Social Finance NL (2019) 5 Jaar social impact bonds in Nederland. Amsterdam: Social Finance NL. https://socfin.nl/SIB_Magazine_online.pdf 

Trotta A., R. Carè, R. Severino, M. Migliazza & A. Rizzello (2015) Mobilizing private finance for public good: challenges and opportunities of social impact bonds. In: European Scientific Journal, 11 (10), pp. 259-279. https://eujournal.org/index.php/esj/article/download/6442/6182 

Weller Worldwide LLC & Copenhagen Business School (2018) Pay for success literature review: a precare report. https://research.cbs.dk/en/publications/pay-for-success-literature-review-a-precare-report

De overheid en community finance

Algemene Rekenkamer (2019) Zicht op revolverende fondsen van het Rijk. Den Haag: Algemene Rekenkamer. https://www.rekenkamer.nl/binaries/rekenkamer/documenten/rapporten/2019/04/16/zicht-op-revolverende-fondsen-van-het-rijk/Revolverende+fondsen+WR.pdf 

Arnoldus, Martijn (2019) Innovatiesubsidies Sociaal Domein. Haarlem: Social Finance Matters. https://socialfinancematters.nl/innovatiesubsidies/

Bokkes, Willem (2019) Maatschappelijke initiatieven, subsidies en transactiekosten, Beleidsonderzoek Online. http://www.beleidsonderzoekonline.nl/tijdschrift/bso/2019/1/BO_2213-3550_2019_000_001_001

Kruiter, Harry, Albert Jan Kruiter & Eelke Blokker (2015) Hoe waardeer je een maatschappelijk initiatief? Handboek voor publieke ondernemers. Wolters Kluwer. https://publiekewaarden.nl/wp-content/uploads/2015/12/HWJEMI.pdf

Laken, Eric  & Vincent Sabee (2016) Publiek-private samenwerking en hybride financiering. Organisatorische randvoorwaarden voor decentrale overheden. Laken Organisatie Advies in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2016/03/01/publiek-private-samenwerking-en-hybride-financiering/publiek-private-samenwerking-en-hybride-financiering.pdf 

Meijs, Lucas, Irene van Staveren, Lotte van Vliet & Willemijn van der Zwaard (2015) Bewust betrokken. De belofte van crowdfunding voor het sociaal domein. Den Haag: Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling. https://repub.eur.nl/pub/79686/Bewust-betrokken-webversie.pdf 

Movisie (2016) Wat knelt? Inventarisatie knelpunten bij burgerinitiatieven in zorg en ondersteuning. Utrecht: Movisie, Vilans. https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/publication-attachment/wat-knelt%20%5BMOV-10821990-1.0%5D.pdf

Ouden, Willemien den (2018) Wel betalen, niet bepalen: de subsidiëring van burgerinitiatieven. In: Lange, R. de, J. Goossens & N.S. Efthymiou (red.) Democratie: nieuwe ontwikkelingen. Publikaties van de Staatsrechtkring. Staatsrechtconferenties nr. 2018. Oisterwijk: Publicatie van de Staatsrechtkring, Wolf Legal Publishers, pp. 131-162. https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/72365/W._den_Ouden%2C_Wel_betalen%2C_niet_bepalen._Bijdrage_staatsrechtconferentie_2018.pdf?sequence=1

Rfv (2014) Tussen betalen en bepalen. Publieke bekostiging van maatschappelijk initiatief. Den Haag: Raad voor de financiële verhoudingen. https://www.lokale-democratie.nl/sites/default/files/2019-09/Tussen%20betalen%20en%20bepalen.pdf 

Van der Steen, M. et. al. (2010) De weg van het geld. Den Haag: NSOB. https://www.nsob.nl/denktank/overzicht-van-publicaties/de-weg-van-het-geld

Voor je Buurt, Hogeschool van Amsterdam (2018) Civic Monitor 2018. https://www.civictools.nl/monitor/civic-crowdfunding-monitor-2018/