Community-gedreven financiering

Omschrijving

Ben je op zoek naar slimme manieren om community’s te betrekken bij de financiering van je onderneming, project of initiatief? Heb je behoefte aan het totaaloverzicht? Ken je crowdfunding, maar heb je het gevoel dat er meer is? Doe dan mee met Community-gedreven Financiering. In één dag word je zelf expert in het brede en groeiende spectrum aan strategieën en instrumenten om je doelgroep, followers, fans, klanten, andere sympathisanten en lokale gemeenschappen actief bij financiering aan te haken.

Community-gedreven financiering (community-driven finance) is een verzamelterm voor zeer uiteenlopende manieren om grote en diverse groepen van mensen die zich met een onderneming of initiatief verbonden voelen, te betrekken bij het rondkrijgen van financiering. Dat kan doordat de community zelf als financier optreedt of op andere wijze meehelpt om de benodigde financiële middelen binnen te halen. Crowdfunding is waarschijnlijk het bekendste voorbeeld. Maar ook zelf het uitgeven van obligaties, certificaten, allerlei hybride instrumenten en constructies zoals tientjesleden en vrienden van-clubs horen erbij. In de crash course komen gangbare en experimentele vormen aan de orde.

Hoe verschillend ook, in de basis vraagt het betrekken van een community bij financiering een aantal vaardigheden, die echt anders zijn dan je nodig hebt bij andere financiers. 

Community-gedreven financiering wordt steeds belangrijker. Traditionele financiers, van banken tot fondsen en overheden, verlangen steeds vaker dat een deel van de gevraagde financiering uit andere bron wordt opgehaald. Vaak weegt draagvlak vanuit je doelgroep daarbij sterk mee. Daarnaast is het, mede door opkomst van digitale technologie,  eenvoudiger dan ooit om community’s te vormen en te betrekken.   

Welke vormen van community-gedreven financiering zijn er? Wanneer en hoe zijn die het meest kansrijk? Wat moet je absoluut wel doen en wat moet je absoluut laten als je een community actief wilt betrekken? Waarin verschilt de community als financier van andere financiers? Hoe combineer je community-gedreven financiering slim met andere financieringsvormen? Wat vraagt het van de manier waarop je organisatie is ingericht? In de crash course gaan we met deze vragen aan de slag. Je ontwikkelt, op basis van praktijkervaringen en onderzoek, vaardigheden voor het uitstippelen van een financieringspad met slimme inzet van community-gedreven financiering.

Wat levert de cursus je op?

 • Je weet wanneer en hoe je community-gedreven financieren kansrijk kunt inzetten, en kunt inpassen in een bredere financieringsstrategie;
 • Je hebt zicht op de belangrijkste (inter)nationale trends, ontwikkelingen en kansen op het gebied van community-gedreven financiering;
 • Je kent het spectrum aan bestaande en experimentele manieren van community-gedreven financiering. Jargon zoals (leden)certificaten, outcomes financing en crowdfunding heeft geen geheimen meer voor je;
 • Je bent op de hoogte van regulering en relevante wet- en regelgeving (zoals over rechtsvormen);
 • Je doorziet het belang dat andere financiers aan community-gedreven financiering hechten, hoe dat meeweegt in hoe zij financieren, en hoe zij zelf community’s betrekken bij hun financieringsbeslissingen;
 • Je kent de grootste uitdagingen voor community-gedreven financiering nu en in de nabije toekomst.

Opbouw

De cursus is opgebouwd uit een mix van werkvormen. Naast inleidingen zitten er werkvormen in waarbij je als deelnemers met elkaar actief aan de slag gaat. Er is volop ruimte om eigen vragen en casusmateriaal in te brengen.

Voor welke doelgroep?

De cursus is bedoeld voor commerciële ondernemers, social enterprises en ook maatschappelijke initiatieven. Het maakt niet uit of je vanuit een BV, stichting, coöperatie of andere rechtsvorm opereert. Verder zeer relevant voor professionals die bijvoorbeeld vanuit overheid, platformen of andere ondersteunende organisaties te maken hebben met ondernemingen en initiatieven die financiering zoeken. 

Het dagprogramma

Het programma is onder voorbehoud van lichte wijzigingen in tijden en inhoud, en deels afhankelijk van interessen, vragen en verwachtingen die deelnemers bij aanmelding hebben aangegeven. 

 • 13.00 – Welkom en introductie

Blok 1: Trends in community-gedreven financieren

 • 13.10 – In het eerste deel van de cursus gaan we aan de slag met wat community-gedreven financiering anders maakt dan andere vormen van financieren, en welke trends er belangrijk zijn.

Blok 2: Community-gedreven financieren in de praktijk

 • 14.00 – Aan de orde komen de werking, inzetbaarheid, kansen en knelpunten van uiteenlopende manieren van community-gedreven financieren. We kijken ook naar hoe verschillende manieren wel of juist niet slim samen kunnen gaan (stapelen), en naar welke waarde andere financiers aan community-gedreven financieren hechten.
 • 14.30 – Pauze
 • 14.45 – Vervolg blok 2
 • 16.00 – Pauze

Blok 3: Toezicht, regulering en risico's

 • 16.15 – Het derde blok gaat in op de regulering van community-gedreven financieren. Wat is de relevante wet- en regelgeving? Hoe is toezicht geregeld? Hoe ver ga je in je eigen organisatie; wat is bijvoorbeeld nut of noodzaak van steward ownership? En hoe zit het met fiscale aspecten?

Blok 4: De toekomst van community-gedreven financieren

 • 16.50 – In het laatste blok blikken we terug op de cursusdag en kijken we vooruit naar de belangrijkste te verwachten ontwikkelingen rondom community-gedreven financieren in de nabije toekomst.
 • 17.10 – Uitdagingen en wrap up. Wat neem je mee?
 • 17.30 – Afsluiting
Inschrijven
300/deelnemer (ex. btw)
 • Aankomende data:
 • Nieuwe data volgen binnenkort

Meer informatie

Voor meer informatie over de cursus kun je me bereiken op:

   +3185 0185 071