Communities of practice

Communities of practice zijn leer- en ontwikkeltrajecten met meerdere bijeenkomsten, rond een concreet vraagstuk. Je werkt samen met collega's van andere organisaties, van elders uit het land. Bekijk hieronder de lopende en aankomende communities. 

Expeditie Democratischer Geven

voor: overheid | financiers | goede doelen

Expeditie Democratischer Geven laat fondsen ervaren wat de waarde is van 'participatory grantmaking'. We doen samen kennis en ervaring op en zoeken we uit welke vorm van democratischer geven het beste bij ieder deelnemend fonds past. De bedoeling is om het voor de deelnemende fondsen laagdrempelig mogelijk te maken om met democratischer geven aan de slag te gaan. Samen verkennen, samen leren en samen ervaren zijn daarom de onscheidbare bouwstenen van deze community of practice. Start begin 2022.

Meer informatie en aanmelden kan via de website van Beter Geven.

Deze community of practice wordt uitgevoerd in samenwerking met:   

Andere diensten