Communities of practice

Communities of practice zijn leer- en ontwikkeltrajecten met meerdere bijeenkomsten, rond een concreet vraagstuk. Je werkt samen met collega's van andere organisaties, van elders uit het land. Bekijk hieronder de lopende en aankomende communities. 

Financieringspaden

voor: overheid | fondsen | goede doelen

In deze nieuwe community gaat het erom dat financier en ondernemer elkaar sneller en beter weten te vinden, en daardoor vlotter met elkaar in zee kunnen gaan. Het aanbod binnen deze community of practice volgt in het najaar van 2022. Start begin 2023. 

Andere diensten